Δικηγορικό Γραφείο Θεοχάρη Αγγελίδη και συνεργατών

Δικηγορικό Γραφείο Θεοχάρη Αγγελίδη και συνεργατών

Will open in 8 h. 56 min.
Address
Working hours
Mon
08:15—14:00
18:00—20:30
Tue
08:15—14:00
18:00—20:30
Wed
08:15—14:00
18:00—20:30
Thu
08:15—14:00
18:00—20:30
Fri
08:15—14:00
Sat
Closed
Sun
Closed
Are you the owner?
  • Get access
  • Get a widget
  • Report an error
How Nicelocal works for Business
Customers search for services online and find Nicelocal
They choose the company with the richest profile
They make a call and book a service with that company

Reviews about Δικηγορικό Γραφείο Θεοχάρη Αγγελίδη και συνεργατών

5.0
/  2 reviews and 5 ratings
Rating is formed based on customer reviews, ratings and telephone surveys.
Write a review Edit your review
Sort by:
  • Άρτια οργάνωση και εξυπηρέτηση.
  • Πολύ καλός, πολύ διαβασμένος!!!
Reviews
with marks
Average rating - 5.0 based on 2 reviews and 5 ratings